OZNAM PRE STRAVNÍKOV

Od 22.12.2017 funguje na škole nový stravovací modul. Pri platbách za stravovanie uvádzajte nový variabilný symbol, ktorý nájdete v priloženom zozname.

Stravovanie - zoznam nových variabilných symbolov