Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera

Výsledky - Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera


Putovný Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera r. 2018 získala Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec


SLOVAK BARISTA CUP Junior 2018

1. miesto: Monika Čergeťová  - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra

2. miesto: Ján Fuksa – HAĽW Piešťany

3. miesto: Inna Kryvyč – Súkromná stredná odborná škola Mladosť Prešov

najlepšia technika: Stanislav Kost – Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov

najlepší mlynček: Šimon Slimák – Súkromná stredná odborná škola mladosť Prešov

najlepší nápoj: Alžbeta Chovanová – Hotelová akadémia Brezno

najlepší prvák: Michal Matisko – Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov


MLADÝ SOMELIÉR 2018

1. miesto: Katarína Obrtášová – SSŠ EDUCO org.zl. Súkr. hotelová akadémia Námestovo

2. miesto: Klaudia Butelová – Hotelová akadémia Prešov

3. miesto: Jakub Michalec – HAĽW Piešťany


TEA TENDER Junior 2018

1. miesto: Matej Janíček – HAĽW Piešťany

2. miesto: Simona Balážová – Hotelová akadémia Žilina

3. miesto: Terézia Beckertová – SOŠ obchodu a služieb Trenčín


JUNIOR CHOCOLATIER 2018

1. miesto: Barbora Petrová – Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

2. miesto: Tereza Mikesková – Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

3. miesto: Richard Miklovič – HAĽW Piešťany