Ples Ministerstva zahraničných vecí

Hoteláci sa aj v roku 2020 stali súčasťou Plesu Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti Slovenskej republiky v Palugay paláci.
Ďakujeme za príležitosť a študentom za reprezentáciu!