Pozdrav z Divadla Jána Palárika v Trnave

Hoteláci všetkých pozdravujú v školskom roku 2023/2024. Včera sme slávnostne školský rok otvorili a dnes už pozdravujeme z Divadla Jána Palárika v Trnave, kde sme súčasťou 20. výročia spoločnosti STELLANTIS.

Úspešný školský rok všetkým!