PRÍKLAD DOBREJ PRAXE

Dňa 27. februára 2012 nám Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ocenenie PRÍKLAD DOBREJ PRAXE za prínos v oblasti vzdelávania projektu Vzdelávame pre život.

Odkaz na stánku Agentúry