Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje dňa 29.10.2018 v zmysle platnej legislatívy, riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.