Školský časopis Hotelák

Milí študenti, v tomto školskom roku zverejňujeme prvé číslo nášho časopisu Hotelák. Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

Hotelák č. 1  šk. rok 2021/2022