Školský časopis Hotelák

Milí študenti, zverejňujeme druhé číslo nášho časopisu Hotelák. Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

Hotelák č. 2 šk. rok 2021/2022