Slávnostné otvorenie 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

Na slávnostnom otvorení sa prihovoril k súťažiacim predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, viceprimátor mesta Piešťany Timotej Miština, hostí privítala riaditeľka školy Elena Grúňová.

Vlasta Púchovská informovala prítomných o celoštátnom zapojení žiakov do SOČ v školskom roku 2011/2012. Podľa údajov z 8 krajov Slovenskej republiky sa v tomto školskom roku zapojilo do SOČ 6 463 žiakov stredných škôl (gymnáziá, SOŠ, SPŠ, SŠ, OA, SUŠ,konzervatóriá, HA, PaKA, ŠÚV, SZŠ) s 5 028 odbornými prácami z 475 stredných škôl.

Do celoslovenského finále postúpilo 272 účastníkov z 8 krajov Slovenskej republiky, ktorí budú 26. apríla 2012 obhajovať svoje práce.

Odkaz na článok

Odkaz na foto z recepcie