Slávnostné otvorenie nového školského roku 2012/2013

dňa 3. septembra 2012 bude prebiehať nasledovne:

 

žiaci 1. ročníka 5. ročného denného štúdia

a žiaci 1. ročníka 3. ročného denného VOŠ sa

stretnú o 8.00 hod. v budove Hotelovej akadémie

Ľ. Wintera v Piešťanoch.

 

Žiaci 2., 3., 4. a 5. ročníka 5. ročného denného štúdia

a 2. a 3. ročníka 3. ročného denného VOŠ sa stretnú

 o 9.15 hod. pred Domom umenia v Piešťanoch.

 

V Dome umenia bude prebiehať oficiálne otvorenie

nového školského roku.