Srdečne blahoželáme

Dňa 23. 11. 2012 bol slávnostne menovaný do funkcie riaditeľa Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Ing. Ladislav Blaškovič. Novému riaditeľovi školy srdečne blahoželáme. Po vymenovaní PaedDr. Viera Suchánová riaditeľka Odboru školstva a telesnej kultúry TTSK vyjadrila poďakovanie pani Mgr. Grúňovej za prácu, ktorú počas funkčného obdobia pre školu vykonala.