STRAVOVANIE

UPOZORNENIE  PRE  STRAVNÍKOV

-         Od 05. 11. 2012 začína fungovať nový systém stravovania

 -         Každý stravník musí vlastniť ISIC alebo ITIC kartu

-         Stravníci majú dopredu automaticky objednané jedlo

 -         Každý stravník, ktorý si chce prehlásiť obed na č. 2 urobí tak cez školskú webovú stránku

 -         Každý stravník, ktorý si chce odhlásiť stravu, urobí tak najmenej 1 deň vopred cez školskú webovú stránku

 -         Platba za stravu sa uhrádza 1 mesiac vopred /k 15-tému dňu v mesiaci/ výlučne bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou

 -         Ak nebude platba uhradená včas, terminál pri výdaji stravy upozorní, že nie je na karte kredit a strava nebude môcť byť vydaná

-         Terminál umiestnený na stene pred jedálňou slúži len na prehlasovanie na obed č. 2 a odhlasovanie stravy iba 1 deň vopred do 12.00 hod.

-         Obsluha v jedálni zoberie ISIC alebo ITIC kartu od stravníka, priloží ju k čítačke v office, kde kuchár odkontroluje že je obed uhradený, vydá jedlo a výdaj jedla potvrdí entrom na čítačke

 -         Suma stravného pre študentov HAĽW

             Raňajky:    0,81 €

            Obed:         1,29 €

             Večera:      1,00 €

 Stravovanie je služba prístupná cez webovú stránku školy: www.hastropy.sk

návštevník na pravej lište v časti „UŽITOČNÉ  ODKAZY„ klikne na  odkaz  JEDÁLNY LÍSTOK

 -         Na edupage stránke sa jedálny lístok zobrazí po zvolení odkazu JEDÁLNY LÍSTOK v ľavej časti navádzacej lišty

 -         Jedálny lístok na jednotlivé dni v týždni sa zobrazuje kliknutím na modrú šípku vždy po jednom dni

 Prihlásený užívateľ môže využívať ďalšie služby modulu  Stravovanie

 -         na ľavej lište zvoľte pokyn Prihlásenie

-         používateľské meno a heslo sú totožné s prístupovými údajmi pre internetovú žiacku knižku

-         zvoľte modul Komunikácia na ľavej lište a následne celkom vpravo modul Stravovanie, ktorý Vám umožní:

1. Odhlasovanie stravy

2. Prehľad o finančnej situácii /finančnom kredite/