Študuj dopravu a cestovný ruch

Hoteláci boli súčasťou krásnej prezentačnej akcie ŠTUDUJ DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH.

Pozdrav z Bratislavy.