Učíme sa vonku

Hotelová akadémia má v rámci svojho areálu krásne priestory,  ktoré využívame  počas letného počasia aj na učenie vonku. Po návrate žiakov do škôl sa zdôrazňujú výhody vyučovania na čerstvom vzduchu nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre starších, ba dokonca aj pre samotných učiteľov.  Príjemné májové a júnové teploty nám umožňujú podporovať skupinovú a párovú prácu najmä na vyučovaní cudzích jazykov a tým zdokonaľovať sociálne zručnosti potrebné pre ďalšiu kariéru našich študentov. Hoteláci si tento spôsob vyučovania užívajú.  Majú na výber drevený altánok, parkové lavičky obkolesené zeleňou, ale aj klasické školské lavice.