UŽITE S KRÁSNE LETO 2022

Všetkým nielen hotelákom prajeme krásne prázdniny a leto 2022!

 

Študijné oddelenie bude otvorené od 23.08.2022 v čase 08.00 hod. - 12.00 hod..

 

Hotelka team