Vynikajúci hoteláci na medzinárodnej súťaži v Prešove

Medzinárodné súťaže v Prešove v barmanstve a baristike priniesli hotelákom veľkú žatvu vynikajúcich umiestnení!! Celý team pod vedením Milana Elčíka a Pauly Schwarzbacherovej prináša domov 8 víťazných pohárov!
ĎAKUJEME  - HRDOSŤ a RADOSŤ!!