Výsadba ovocných stromčekov

http://www.tvkarpaty.sk/2018/11/07/hotelaci-sadili-jablone-a-hrusky/

Vďaka projektu SadOVO dňa 6. novembra 2018 prebiehala v záhradnom areáli našej školy výsadba desiatich ovocných stromčekov - šiestich jabloní a štyroch hrušiek. Pri výsadbe nám pomáhali garant projektu Mgr. Bruno Jakubec, PhD. a Ing. Andrea Uherková koordinátorka projektu SadOVO na Slovensku. Názorne ukázali priebeh výsadby prvej jablone. Ostatné ovocné stromčeky vysádzali študenti už sami.  Výsadby sa zúčastnili študentky z akčného tímu – Terézia Budkeová z 2. B triedy a Klára Bobčeková z 2. D triedy a ďalší naši študenti - Kristína Galieriková z 2. D triedy, Dávid Klešč, Tobiáš Zámečník, Barbora Tomášková, Miroslav Šándor, Samuel Hlavatovič z 1. A triedy a Marek Liptai, Michal Jurašík z 1. D triedy.

Na záver sadenia sme symbolicky pokrstili prvú zasadenú jabloň jablčným muštom, aby  všetky zasadené stromčeky prinášali veľa zdravých plodov.

Sme veľmi radi, že aj študenti našej školy sa môžu podieľať na záchrane genofondu starých krajových odrôd jabloní a hrušiek, ochrane a starostlivosti týchto druhov a tak zabrániť ich postupnému miznutiu z nášho regiónu.