Výsledková listina celoštátneho kola SOČ


01 - Problematika voľného času*Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Lucia Imrichová Origami Gymn. P. O.Hviezdoslava, Kežmarok, Hviezdoslavova 20 Prešovský
2 Margaréta Pavlovová Festival Atmosféra Gymnázium A.S., Krupina, M. R. Štefánika 8 Banskobystrický
3 Juraj Bodnár Žiacke školské rady Gymnázium, Košice-Západ, Trebišovská 12 Košický
4 Martina Pokryvačová, Dominika Pokryvačová Plávanie-naša záľuba Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, L. Novomeského 15 Trenčiansky
5 Terézia Borovská Dogdancing

Hotelová akadémia Ľ. Wintera , Piešťany, Stromová 34

 

Trnavský
02 - Matematika, fyzika


Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Branislav Viliam Hakala Spektroskopia supernov Evanjelické gymnázium, Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10 Košický
2 Martin Ragula,  , Využitie dostupných metód pozorovania na prognostické vyhodnotenie stavu počasia Gymnázium, Považská Bystrica, Školská 234/8 Trenčiansky
3 Jakub Herko,  , Kinetika vrátkovania napäťovo závislých iónových kanálov v bunkových membránach Súkr. gymnázium Mercury, Bratislava-Petržalka, Zadunajská cesta 27 Bratislavský
4 Vladimír Vais,  , Teslov transformátor SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok, Celiny 536 Žilinský
5 Ivan Andrašov, Peter Bočan, Vladimír Hvostaľ Fotoelektrický jav Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1 Košický
03 - Chémia,potravinárstvo


Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Peter Horváth,  , Syntéza triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektrofotometrickom stanovovaní kadmia Gymnázium J.CH., Brezno, Štúrova 13 Banskobystrický
2 Katarína Laštincová, Dominika Puváková, Nové trendy v gastronómii Spojená škola-HA, Námestovo, Slanická Osada Žilinský
3 Kevin Mészáros, Daniela Horvátová, Vznik vodného kameňa z pitnej vody z verejného vodovodu v mestách Nitra a Šaľa a jeho dôsledky Gymnázium, Nitra, Golianova 68 Nitriansky
4 Angelika Drozdová, Silvia Riegelová, Izolácia a využitie antokyanínov z rastlinných zdrojov Spojená škola, Nováky, Chemikov 8 Trenčiansky
5 Marek Gič,  , Laboratórna príprava a testovanie biomydla Cirk. spoj. škola - Gym, Snina, Švermova 10 Prešovský

04 - Biológia
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Ján Kočišek,  , Mapovanie a ochrana motýľov s dennou aktivitou na Kysuciach Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca, 17. novembra 1296 Žilinský
2 Jarmila Zrubáková,  , Migrácia vtákov na lokalite Liptovské Revúce v rokoch 1981-2011 Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok, Námestie A. Hlinku 5 Žilinský
3 Michaela Šaušová, Jakub Šauša, Fytopatologické aspekty, charakteristika a výskyt biotických činiteľov na platane javorolistom (Platanus hispanica) na území Zámockého parku v Hlohovci Gymnázium P.Coubertina, Piešťany, Nám. SNP 9 Trnavský
4 Attila Balogh,  , Hodnotenie a porovnávanie odonatocenóz vybratých meandrujúcich tokov v Nitrianskom kraju počas sezóny 2011 SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica, Akademická 16 Banskobystrický
5 Júlia Hurníková,  , Riziko nakazenia sa parazitmi v rekreačných oblastiach Tatranského národného parku Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5 Košický

05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Lucia Hanusková, Michal Slovák, Geodetická dokumentácia kultúrnej a historickej pamiatky - hrad Šomoška SPŠ stavebná O.W., Lučenec, B. Němcovej 1 Banskobystrický
2 Adam Mutňanský,  , 3D model kaplnky SOŠ STAV., Trenčín, Staničná 4 Trenčiansky
3 Patrik Ozimanič,  , Poznávacia trasa okolím Manínskej tiesňavy Gymnázium, Dubnica nad Váhom, Školská 2 Trenčiansky
4 Roman Bušfy, Filip Gaňa, Rímskokatolícky kostol sv. Gála v Predmieri SPŠ stavebná, Žilina, Veľká okružná 25 Žilinský
5 Richard Sládeček, Anton Kocour, Geografické aspekty dochádzky žiakov 3. ročníka gymnázia Piaristické gymnázium, Nitra, Piaristická 6 Nitriansky06 - Zdravotníctvo
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Zuzana Topoliová, Nikola Sabolová, žltačka typu A Súkr.str.odborná škola, Košice-Nad jazerom, Bukovecká 17 Košický
2 Nicholas Martinka,  , Chronická methemoglobinémia u fajčiarov Stredná zdravot. škola, Trenčín, J. Braneckého 4 Trenčiansky
3 Petra Kusziová, Karolína Poláková, Hadí jed v medicíne Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, L. Novomeského 15 Trenčiansky
4 Kristína Bučíková,  , Očkovanie Gymnázium A.S., Krupina, M. R. Štefánika 8 Banskobystrický
5 Adriána Bučková,  , Ošetrovanie chronických otvorených rán Str. zdravot. škola, Trnava, Daxnerova 6 Trnavský


07 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Gergely Gyeneš,  , Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov Stred.priem.škola S.M., Banská Štiavnica, Akademická 13 Banskobystrický
2 Zuzana Skopalová,  , Chov mangalíc SOŠ veterinárna, Nitra, Dražovská 14 Nitriansky
3 Marek Rybár,  , Návrat rysa do voľnej prírody Gymnázium, Liptovský Hrádok, Hradná 23 Žilinský
4 Patrik Bari, Maroš Maláska, Ako vplýva Slovenská republika na kvalitu vody Dunaja SOŠ chemická, Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 50 Bratislavský
5 Maroš Huličiak,  , Úbytok pstruha potočného v Marikovskom potoku Gymnázium, Považská Bystrica, Školská 234/8 Trenčiansky
08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Miroslav Čavojský, Martin Gatial, Rastislav Púpava "Cesty k oblakom" alebo s nami do 10 344 m n. m. Obchodná akadémia, Prievidza, F. Madvu 2 Trenčiansky
2 Dominika Beregházyová,  , Podnikateľský plán Café bar Al Aalam Hotelová akadémia, Piešťany, Stromová 34 Trnavský
3 Šimon Senko,  , Exkurzia do "krajiny trollov" Cirk. gym. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa, Štúrova 383/3 Prešovský
4 Patrícia Dúbravská,  , Moderný dobrodruh na Horehroní Hotelová akadémia, Brezno, Malinovského 1 Banskobystrický
5 Michaela Košáreková, Simona Wunschová, Regionálna gastronómia - produkt cestovného ruchu SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom, Jilemnického 1282 Banskobystrický
09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Andrej Polák, Michal Slíž, CNC frézka Stredná odborná škola, Handlová, Lipová 8 Trenčiansky
2 Peter Jochman, Tomáš Hric, Michal Hvizdoš Rekonštrukcia požiarnej striekačky DS-12 SPŠ strojnícka, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6 Košický
3 Peter Marko,  , Rekonštrukcia vysokozdvižného vozíka s elektrohydraulickým zdvihom SPŠ strojnícka, Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 Bratislavský
4 Ondrej Smutný, Pavol Vrtík, Pavol Kurčík Univerzálne zvarovacie polohovadlo UZP 250-M1 SOŠ technická, Zvolen, J. Švermu 1 Banskobystrický
5 Ľuboš Mordin, Matúš Kamaráš, Ľubomír Vazovan Solárny ohrievač úžitkovej vody Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 11 Trenčiansky


09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Andrej Polák, Michal Slíž, CNC frézka Stredná odborná škola, Handlová, Lipová 8 Trenčiansky
2 Peter Jochman, Tomáš Hric, Michal Hvizdoš Rekonštrukcia požiarnej striekačky DS-12 SPŠ strojnícka, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6 Košický
3 Peter Marko,  , Rekonštrukcia vysokozdvižného vozíka s elektrohydraulickým zdvihom SPŠ strojnícka, Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 Bratislavský
4 Ondrej Smutný, Pavol Vrtík, Pavol Kurčík Univerzálne zvarovacie polohovadlo UZP 250-M1 SOŠ technická, Zvolen, J. Švermu 1 Banskobystrický
5 Ľuboš Mordin, Matúš Kamaráš, Ľubomír Vazovan Solárny ohrievač úžitkovej vody Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 11 Trenčiansky


10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Andrej Tibenský, Nikola Krištofiaková, CUKROVAR V TRNAVE /ADAPTÁCIA INDUSTRIÁLNEHO OBJEKTU/ SPŠ stavebná, Trnava, Lomonosovova 7 Trnavský
2 Marek Mičuda, Ján Sľúka, Július Garaj Multifunkčné centrum: E.A.S.Y. PARK Spojená škola - SPŠ stavebná, Banská Bystrica, Kremnička 10 Banskobystrický
3 Michal Píš, Jakub Tarbaj, OBNOVA A PRÍSTAVBA ŠPECIÁLNEJ ZŠ v Ostrovanoch SPŠ stavebná, Prešov, Plzenská 10 Prešovský
4 Monika Friedlová,  , Zrubový rodinný dom SPŠ stavebná, Nitra, Cabajská 4 Nitriansky
5 Kristína Pevná,  , Knižnica SOŠ STAV., Trenčín, Staničná 4 Trenčiansky


11 - Informatika


Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Michal Jurečko,  , Elektronická nástenka SPŠ elektrotechnická, Prešov, Plzenská 1 Prešovský
2 Lukáš Škrabák,  , Katalóg virtuálnych prehliadok - mobilná a programová aplikácia SPŠ elektrotechnická, Bratislava-Dúbravka, Karola Adlera 5 Bratislavský
3 Jakub Strapko,  , Prototyp zabezpečenia servera šifrovaním SPŠ dopravná, Trnava, Študentská 23 Trnavský
4 Peter Sekan,  , Informačný panel Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 860/9 Žilinský
5 Martina Krasnayová,  , Počítač, pomocník nielen mladých Gymnázium, Košice-Západ, Trebišovská 12 Košický

 

12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Peter Drozda,  , Teslova cievka SPŠ, Trnava, Komenského 1 Trnavský
2 Michal Jurečko, Pavol Vargovčík, Slavomír Kožár Solárna elektráreň SPŠ elektrotechnická, Prešov, Plzenská 1 Prešovský
3 Lukáš Jelínek,  , Robot prieskumník Gymnázium, Liptovský Hrádok, Hradná 23 Žilinský
4 Peter Šuľaj,  , IP televízia šírená pomocou WIFI SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok, Celiny 536 Žilinský
5 Marek Lopušný,  , Polovodičmi budený Teslov transformátor SPŠ J.M., Banská Bystrica, Hurbanova 6 Banskobystrický


13 - História, politológia, filozofia, právne vedy

Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Šimon Seman,  , Tragédia židovskej komunity v Nacinej Vsi Spojená škola-Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Novohradská 3 Bratislavský
2 Milota Beňuchová, Zuzana Kulišková, Príbeh jedného „kulaka“ z Hontu Gymnázium, Žilina, Varšavská cesta 1 Žilinský
3 Kristína Butalová,  , Bol raz jeden život... ale odkiaľ? Evanjelické gymnázium, Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10 Košický
4 Maroš Pavlovič,  , Súpis šľachty centrálnej časti regiónu stredného Ponitria a jeho najväčšie rody Gymnázium, Topoľčany, 17. novembra 1180/16 Nitriansky
5 Lenka Plesníková,  , Tajomstvo čachtického podzemia SHA M.R.Štefánika, Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375 Trenčiansky14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie


Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Tomáš Tonhajzer, Martin Géczy, Robotické rameno Stredná odborná škola, Handlová, Lipová 8 Trenčiansky
2 Pavol Beňo, Richard Šopoň, Tomáš Belan Replika - gravitačný katapult Stredná odborná škola, Žarnovica, Bystrická 4 Banskobystrický
3 Jakub Horbaj, Peter Hogya, Robotický model STM Mikroskopu SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113 Košický
4 Lukáš Hostačný, Tomáš Veliký, Model solárnej elektrárne SOŠ technická, Humenné, Družstevná 1737 Prešovský
5 Richard Rýš, Štefan Horváth, Riadenie asynchrónneho motora pomocou meniča frekvencie SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever, Komenského 44 Košický


15 - Ekonomika a riadenie


Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj
1 Rastislav Herchel, Ladislav Ujhelyi, EcoProd, s.r.o. - podnikateľský plán Obchodná akadémia, Prievidza, F. Madvu 2 Trenčiansky
2 Renáta Šmihálová, Bibiána Valková, Teplo pre Vašich miláčikov Stred.priemyselná škola, Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1 Trenčiansky
3 Stanislava Liščáková,  , DANE A DAŇOVÁ TRESTNÁ ČINNOSŤ Spojená škola-SPŠ, Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 1325 Žilinský
4 Samuel Zavacký,  , Zvyšovanie kvality služieb v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou SOŠ A. Warhola, Medzilaborce, Duchnovičova 506 Prešovský
5 Monika Krupíková, Michaela Polková, Katarína Lučanová Turecko a jeho vstup do Európskej únie SOŠ obchodu a služieb, Čadca, Ul. 17. novembra 2579 Žilinský

 

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy Kraj Zriaďovateľ
1 Oľga Šidová,  , Kyberšikana - novodobé psychické násilie Súkromné gymnázium, Lučenec, Gemerská cesta 1 Banskobystrický
2 Mária Kullová,  , Angličtina na mieru Obchodná akadémia, Čadca, 17. novembra 2701 Žilinský
3 Richard Matúš,  , Hendikepom sa život nekončí Str. zdravot. škola, Trnava, Daxnerova 6 Trnavský
4 Barbora Ďorková,  , Rozdiel medzi žiakom slovenskej a španielskej stredne