Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

 

ďakujeme, že ste sa rozhodli podať prihlášku na strednú školu na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá už dlhodobo a kvalitne pripravuje budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2022/2023. Pre školský rok 2022/2023 prijímame spolu 116 žiakov.

 

Prijatí uchádzači o štúdium v školskom roku 2022_2023

Prijatí uchádzači o štúdium v školskom roku 2022_2023 - duálne vzdelávanie

Neprijatí uchádzači o štúdium v školskom roku 2022_2023

Nezúčastnili sa prijímacích skúšok bez uvedenia dôvodu

 

 

Prajem príjemný deň a s pozdravom,

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy