Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

 

ďakujeme, že ste sa rozhodli podať prihlášku na strednú školu na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá už dlhodobo a kvalitne pripravuje budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2023/2024. Pre školský rok 2023/2024 prijímame spolu 112 žiakov.

 

Prijatí uchádzači pre školský rok 2023/2024 - bez prijímacích skúšok

Prijatí uchádzači pre školský rok 2023/2024

Neprijatí uchádzači pre školský rok 2023/2024

Prijatí a neprijatí uchádzači pre školský rok 2023/2024 - systém duálneho vzdelávania

Nezúčastnili saa prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 bez udania dôvodu a náhradný termín prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

 

Prajem príjemný deň a s pozdravom

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy