Významná návšteva z USA

 Dňa 22.10.2012 sa po skoro 20-tich rokoch vrátil na pôdu svojej alma mater pán Peter Petrík, ktorý pôsobí ako profesor na Fakulte manažmentu University of Texas v Dallase a zároveň je úspešným podnikateľom v oblasti IT.

Po prijatí vedením školy absolvovali študenti veľmi zaujímavú prednášku z oblasti manažmentu a života v USA, v rámci ktorej pán profesor pútavo odpovedal aj na rôzne otázky študentov.

Podľa jeho slov patril deň strávený na našej škole k najkrajším zážitkom  jeho súčasnej návštevy na Slovensku.

 Ďakujeme kolegyni Mgr. Lucii Maškovej za zorganizovanie tejto pre školu významnej návštevy.