Župan TTSK oceňoval

Župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja tridsiatim osobnostiam, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnílo za dodržiavania preventívnych opatrení v utorok 29. septembra 2020 od 19. hodiny v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením osobností a kolektívov za mimoriadny prínos pre rozvoj kraja, o ktorom každoročne rozhoduje krajské zastupiteľstvo.

Kategória jednotlivec - Ing. Ladislav Blaškovič TTSK odbor školstva - Riaditeľ školy bez váhania zabezpečil otvorenie prvého repatriačného centra pre občanov v povinnej karanténe počas korona pandémie, zároveň počas prvých dní ako člen Triage tímu príjmal prvých repatriantov.

Kolektív zamestnancov a žiaci školy srdečne blahoželajú riaditeľovi školy k získanému oceneniu. Dodáva nám svojou oddanosťou povolaniu a našej škole, svojou invenciou každodenne potrebnú energiu a radosť z práce a z dosahovaných úspechov.

Citát:

Spôsob, akým hľadíš na ostatných, tvoj úsmev a tvoje malé činy vykonané so záujmom môžu stvoriť šťastie.