50 rokov hotelovej akadémie - publikácia vydaná k výročiu

1. str. 4 - školský rok 1947/48

 2. str. 5 - školský rok 1948/49

3. str. 6 - školské roky 1949/50/51

4. str. 7 - školské roky 1951/52/53

5. str. 8 - školské roky 1953/54/55

6. str. 9. - školský rok 1955/56

7. str. 10 - školský rok 1956/57

8. str. 11 - školský rok 1957/58

9. str. 12 - školské roky 1957/58/59

10. str. 13 - školské roky 1958/59/60

11. str. 14 - školský rok 1959/60

12. str. 15 - školský rok 1960/61

13. str. 16 - školský rok 1961/62

14. str. 17 - školský rok 1961/62

15. str. 18 - školský rok 1962/63

16. str. 19 - školský rok 1962/63

17. str. 20 - školský rok 1963/64

18. str. 21 - školské roky 1963/64/65

19. str. 22 - školský rok 1964/65

20. str. 23 - školský rok 1964/65

21. str. 24 - školské roky 1964/65/66

22. str. 25 - školský rok 1965/66

23. str. 26 - školský rok 1965/66

24. str. 27 - školské roky 1965/66/67

25. str. 28 - školský rok 1966/67

26. str. 29 - školský rok 1966/67

27. str. 30 - školské roky 1966/67/68

28. str. 31 - školský rok 1967/68

29. str. 32 - školský rok 1967/68

30. str. 33 - školský rok 1967/68

31. str. 34 - školské roky 1967/68/69

32. str. 35 - školský rok 1968/69

33. str. 36 - školský rok 1968/69

34. str. 37 - školské roky 1968/69/70

35. str. 38 - školský rok 1969/70

36. str. 39 - školský rok 1969/70

37. str. 40 - školský rok 1969/70

38. str. 41 - školský rok 1969/70

39. str. 42 - školský rok 1969/70

40. str. 43 - školský rok 1970/71

41. str. 44 - školský rok 1970/71

42. str. 45 - školský rok 1970/71

43. str. 46 - školský rok 1970/71

44. str. 47 - školský rok 1970/71

45. str. 48 - školské roky 1970/71/72

46. str. 49 - školský rok 1971/72

47. str. 50 - školský rok 1971/72

48. str.51 - školský rok 1971/72

49. str.52 - školský rok 1971/72

50. str. 53 - školský rok 1971/72

51. str. 54 - školské roky 1971/72/73

52. str. 55 - školský rok 1972/73

53. str. 56 - školský rok 1972/73

54. str. 57 - školský rok 1972/73

55. str. 58 - školský rok 1972/73

56. str. 59 - školský rok 1972/73

57. str. 60 - školský rok 1972/73

58. str. 61 - školské roky 1972/73/74

59. str. 62 - školský rok 1973/74

60. str. 63 - školský rok 1973/74

61. str. 64 - školský rok 1973/74

62. str. 65 - školský rok 1973/74

63. str. 66 - školský rok 1973/74

64. str. 67 - školský rok 1973/74

65. str. 68 - školské roky 1973/74/75

66. str. 69 - školský rok 1974/75

67. str. 70 - školský rok 1974/75

68. str. 71 - školský rok 1974/75

69. str. 72 - školský rok 1974/75

70. str. 73 - školské roky 1974/75/76

71. str. 74 - školské roky 1975/76/77

72. str. 75 - školský rok 1976/77

73. str. 76 - školský rok 1977/78

74. str. 77 - školské roky 1977/78/79

75. str. 78 - školské roky 1978/79/80

76. str. 79 - školský rok 1979/80

77. str. 80 - školské roky 1979/80/81

78. str. 81 - školský rok 1980/81

79. str. 82 - školský rok 1980/81

80. str. 83 - školské roky 1980/81/82/83

81. str. 84 - školské roky 1982/83/84

82. str. 85 - školský rok 1983/84

83. str. 86 - školské roky 1983/84/85

84. str. 87 - školský rok 1984/85

85. str. 88 - školské roky 1984/85/86

86. str. 89 - školské roky 1985/86/87

87. str. 90 - školský rok 1986/87

88. str. 91 - školské roky 1986/87/88/89

89. str. 92 - školské roky 1988/89/90

90. str. 93 - školské roky 1989/90/91

91. str. 94 - školské roky 1990/91/92

92. str. 95 - školský rok 1991/92

93. str. 96 - školské roky 1991/92/93

94. str. 97 - školské roky 1992/93/94/95/96

95. str. 98 - školské roky 1995/96/97

96. str. 99 - školský rok 1996/97/obsah

97. zoznam použitej literatúry