Kritériá na prijímacie konanie 2023/2024

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany rozhodol o nasledovných kritériach pre prijatie uchádzačov na denné štúdium štúdijného odboru 6323 K hotelová akadémia na školský rok 2023/2024 - kritéria pre prijatie TU.

 

Odborné vzdelávanie a príprava žiakov v systéme duálneho vzdelávania

Zmluvnými partnermi sú nasledovné subjetky:

- SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, a.s. PIEŠTANY

- MERK REALITY, a.s. BRATISLAVA, prevádzka – Hotel Park Piešťany

- ZUKMANN VILLA, s.r.o. PIEŠŤANY, prevádzky - Zukmann Villa Piešťany, Astória Piešťany

- WINKS, s.r.o. PPREŠOV, prevádzka  - Hotel Park Avenue Piešťany

- ESPA LINE, spol. s.r.o. PIEŠŤANY, prevádzka – Hotel Máj Piešťany

- TATRA UNITED CORPORATION, a.s.,  prevádzka -  Hotel Magnólia Piešťany