Kritéria na prijímacie konanie na školský rok 2025/2026

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany rozhodol o nasledovných kritériach pre prijatie uchádzačov na denné štúdium štúdijného odboru 6323 K hotelová akadémia na školský rok 2025/2026 - kritéria pre prijatie TU.