Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014 sú v príprave a budú zverejnené.