Vyššie odborné štúdium

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany rozhodol o kritériách pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 v študijnom odbore 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií - vyššie odborné štúdium -

kritériá pre prijatie TU

 

Prihláška na štúdium