Podkategórie

Nemecký jazykový diplom - skúšky

Písomná skúška z nemeckého jaykového diplomu sa konala 12.12.2010. Prihlásených na skúšku bolo 20 žiakov, 18 žiakov zo IV.A triedy, 1 žiačka z V.A a 1 žiačka z V.B triedy.

Ústna časť skúšky ( prezentácia projektu a zadaná téma) sa konala 12. a 13. januára 2011.

Dosiahnuté výsledky:

úroveň C1 dosiahli žiačky

Erika Kramárová 

Ivana Pobudová

úroveň B2 dosiahli žiačky

Ivana Janeková

Zuzana Okruhlicová

Csilla Szépvolgyiová

Alica Szucsová

Ostatní kandidáti dostanú certifikáty z jednotlivých častí skúšky:

posluch s porozumením

čítanie s porozumením

ústna komunikácia

písomná komunikácia


Nemecké jazykové diplomy a certifikáty bude odovzdávať nielen žiakom našej školy, ale aj žiakom z gymnázií v Dubnici nad Váhom, Žiliny, Trenčína a Prievidze pán veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axel Hartmann dňa 12. mája 2011 vo viacúčelovej hale školy.

PHDr. Terézia Viečoreková