Podkategórie

Projekt ERASMUS +

V rámci výzvy 2014 programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v odbornom vzdelávaní a príprave naša škola  podala prihlášku. Projekt s názvom Európou za poznaním bol schválený.

Do projektu sú zapojené 4 partnerské odborné školy zo štyroch krajín Európskej únie, ktoré poskytujú odborné vzdelanie v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Koordinátorom projektu je AHOL – Stredná škola gastronómie, turizmu a kúpeľníctva Ostrava ( Česko),

partnermi sú:

- ZespolSzkolEkonomicno -   Gastronomiznychim MacierzyZiemiCieszynskiej w Cieszynie ( Poľsko),

- Lycée des métiers de Bazeilles (Francúzsko)

- Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany ( Slovensko)

Cieľom dvojročného projektu Európou za poznaním je umožniť zapojeným žiakom:

  • poznať históriu, kultúru, tradície a zvyky jednotlivých partnerských krajín
  • zoznámiť sa s národnými kuchyňami, modernými trendmi v gastronómii partnerských krajín
  • zoznámiť sa  s cestovným ruchom v regióne, jeho špecifikamia a potenciálom
  • podporiť medzinárodný rozmer vzdelávania tejto cieľovej skupiny
  • posilniť nielen jazykové, ale aj odborné vedomosti a zručnosti zúčastnených žiakov a posilniť ich motiváciu pre vstup na zahraničný pracovný trh

Tieto ciele sa pokúsime naplniť počas štyroch medzinárodných projektových stretnutí.

Prvé stretnutie sa uskutoční v Ostrave    2. - 6. februára 2015.