Podkategórie

Projekt ERASMUS +

V rámci výzvy 2017 programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa naša škola stala partnerskou školou projektu EYE Start up (The Entrepreneurial Youth Experiences with Start Ups).

Do projektu je zapojených 5 partnerských škôl z krajín Európskej únie.

Koordinátorom projektu je škola Sg St. Ursula, Horn (Holandsko)

Partnermi projektu sú:            Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany (Slovensko)

Collegi Sant Miquel dels Sants, Vic (Španielsko)

Liceo Scientifico Enrico Fermi, Sciacca (Sicília, Taliansko)

Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga (Portugalsko)

 

Cieľom dvojročného výmenného projektu EYE Start up je umožniť študentom:

  • spoznať jednotlivé krajiny, ich kultúru, jazyk, zvyky a školské prostredie
  • spolupracovať a vytvárať projekty – Start-Upy ako budúci podnikatelia
  • posilniť jazykové, ale aj odborné vedomosti a zručnosti zúčastnených študentov a posilniť ich motiváciu pre vstup na zahraničný pracovný trh

Tieto ciele sa pokúsime naplniť počas piatich nadnárodných projektových stretnutí.

Projektové mobility sa konajú v nasledovných termínoch:

November 2017 Horn, Holandsko

https://padlet.com/HotelovaAkademia/fzhqbyeh4w3u

https://padlet.com/HotelovaAkademia/c6fmz3sf9f6a

https://padlet.com/dominik_kozik15/160gfn5zimy0

https://padlet.com/emabeckova/e9nwuz4xia3u

https://padlet.com/HotelovaAkademia/hqmxtqv5acm0

Apríl 2018 Braga, Portugalsko

September/ Október 2018 Vic, Španielsko

https://padlet.com/paulabacova/vbauyint7bin

https://padlet.com/marekzahorak0/irq72gf2jvmy

https://padlet.com/isabelvava1/ei5j4p9myut8

https://padlet.com/alexinuska/mvmzbmb3nhd0

https://padlet.com/HotelovaAkademia/2nwn6ycesr7x

 

Marec/Apríl 2018 Sciacca, Sicília

Máj/ Jún 2018 Piešťany, Slovensko