Podkategórie

Projekt: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

Informácie o projekte nájdete v dokumente -

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji 1

 

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubov na 1. polrok školského roku 2020/2021:

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 22.10.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk  22.10.2020

+ fotodokumentácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokunetácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 22.10.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 27.10.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 27.10.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 11.11.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 11.11.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 19.11.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická prírpava

+ fotodokumentácia 19.11.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 03.12.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 03.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 03.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský  jazyk

+ fotodokumentácia 03.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 03.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 03.12.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 10.12.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 10.12.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 14.12.2020 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 14.12.2020

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 26.1.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 26.1.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 18.2.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 18.2.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 24.2.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 24.2.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 9.3.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 9.3.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 18.3.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 18.3.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 8.4.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 8.4.2021

+ prezenčná listina


Správa o činnosti pedagogického klubu - 13.4.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia 13.4.2021

+prezenčná listina


Správa o činnosti pedagogického klubu - 6.5.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  6.5.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 10.5.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  10.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  10.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  10.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  10.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  10.5.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  10.5.2021


 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 21.6.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  21.6.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 22.6.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  22.6.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu - 6.10.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  6.10.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 19.10.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  19.10.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu - 11.11.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+ fotodokumentácia  11.11.2021

+ prezenčná listina


Správa o činnosti pedagogického klubu -16.11.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogicého klubu bez

písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti peagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného  výstupu Slovenský jazyk

+fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez  písomnéhov výstupu Praktická príprava

+fotodokumentácia 16.11.2021

+ prezenčná listina


Správa o činnosti pedagogického klubu- 7.12.2021 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez

písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk

+ fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk

+ fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti  pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk

fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT

+ fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety

+fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava

+fotodokumentácia 7.12.2021

+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu- 27.01.2022  a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez

písomného výstupu:


Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti  pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina


Správa o činnosti pedagogického klubu - 3.2.2022 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez

písomného výstupu:


Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT + Fotodokumentácia+prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk + fotodokumentácia+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský Jazyk + fotodokumentácia+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogikého klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + prezenčná listina+ fotodokumentácia

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + prezenčná listina + fotodokumentácia

 

Správa o činnosti pedagogického klubu- 23.03.2022  a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez

písomného výstupu:


Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti  pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu- 11.4..2022 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký a Francúzsky jazyk + fotodokumentácia+ prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia +prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu- 02.05.2022 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký jazyk +Francúzsky jazyk + fotodokumentácia +

prezenčná listina

Správa o čiinosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk+ fotodokumentácia+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT+ fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina

 

Správa o činnosti pedagogického klubu- 9.6.2022 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

 

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký jazyk +Francúzsky jazyk + fotodokumentácia +

prezenčná listina

Správa o čiinosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk+ fotodokumentácia+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT+ fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina

 


Správa o činnosti pedagogického klubu - 23.6.2022 a fotodokumentácia zo zasadnutia pedagogického klubu bez písomného výstupu:

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Anglický jazyk + fotodokumentácia+ prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Nemecký jazyk + Francúzsky jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Slovenský jazyk + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu IKT + fotodokumentácia + prezenčná listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Teoretické odborné predmety + fotodokumentácia + prezenčná

listina

Správa o činnosti pedagogického klubu bez písomného výstupu Praktická príprava + fotodokumentácia + prezenčná listina