Podkategórie

Projekty, do ktorých je škola zapojená v šk. roku 2019/2020

  • Erasmus + K2 - Skills for life – Švédsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko

 

  • Erasmus + K3 – Well to  - Bulharsko, Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko

 

  • Podpora rozvoja športu – podprogram 4 – zabezpečenie športovej výbavy

 

  • Enviromentálny projekt - Klíma nás spája