Deň Zeme

Žiaci 1. a 2. ročníka v rámci Dňa Zeme sa 30.3.2023 zúčastnili celoslovenskej akcie “Upracme Slovensko“. Žiaci dôkladne vyčistili od odpadkov zverený úsek okolia rieky Váh.
Akciu organizovali p. Jurči a p. Lásková