Hudobno - filmový kvíz

Vedomostný kvíz sa uskutočnil dňa 3.5.2023 v školskej jedálni za účasti siedmich družstiev. Žiaci v časovom limite zodpovedali  na otázky z oblastí – filmu a hudby. Vedomosti žiakov boli vyrovnané a o prvom a druhom mieste museli rozhodnúť doplnkové otázky.

Kvíz zorganizovali: p. Jurči a p. Lásková