II. ročník výstavy fotografií

V školskom internáte bol v dňoch 6. až 9. novembra 2023,  II. ročník výstavy fotografií, ktoré zachytili naši žiaci na rôznych miestach sveta a Slovenska. Každý návštevník mohol vybrať jednu fotografiu z 38 súťažných záberov a dať jej svoj hlas.

S najväčším počtom hlasov sa umiestnila na prvom mieste Tamara Tytykalová, druhé miesto s rovnakým počtom hlasov získali Emma Sventeková a Dominika Póorová a tretie miesto patrilo Patrícii Zelískovej. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam.

Výstavu zorganizovali vychovávateľky: p. Galbavá, p. Pánska, p.Růčková