Kreatívny krúžok

Na kreativnom krúžku žiaci vytvorili netradičné stromy pomocou rôznych techník - lepenia, maľovania a odtlačanim prstami. Vytvorili tak jedinečné obrázky. Žiaci si precvičili svoje estetické cítenie a pri tvorbe využili svoju fantáziu a kreativitu.