Výstava jesenných dekorácii

Na záujmovom krúžku žiaci vytvorili z jesenných plodov a materiálu jesenné dekorácie, ktoré sme vystavili v priestoroch školského internátu. Žiaci tak prejavili svoju kreativitu a tvorivosť a využili svoju fantáziu na vytvorenie jesenných dekorácií.