Výstava obrazov v Dome umenia

V mesiaci máj sa žiaci ŠI s p. Galbavou  zúčastnili výstavy "OBIDVE " umelkýň E. Nittnausovej a M. Salanciovej v Dome umenia. Mali možnosť pozrieť si aj obrazy umelcov z Výtvarného klubu  Piešťany  "Obrázky jarnej radosti 2023". Žiakov  výstava upútala, viac sa im páčili obrazy amatérskych maliarov.