Krajské kolo aerobiku

Dňa 28.1.2020 sa na Gymnáziu Pietra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnilo Krajské kolo aerobiku žiakov stredných škôl. Našu školu pod vedením vychovávateľky školského internátu p. Manasovej reprezentovali žiačky : R. Áková, A. Glasová, D. Hýbelová, V. Potúčková, V. Václavíková, N.Díteová, T. Ladányiová, E.  Bebjakova a V. Macková. Z 55 súťažiacich postúpilo 10 najlepších na majstrovstvá Slovenska do Trenčína. Medzi postupujúcimi je aj naša žiačka Nikoleta Díteová z 2.B triedy.

Blahoželáme jej k postupu a veríme, že bude našu školu úspešne reprezentovať.

M. Manasová