Kvíz

Dňa 23.10.2019 v podvečerných hodinách, sa uskutočnil na našom internáte, kvíz zameraný na informácie o našej škole – o Hotelovej akadémii Ľ. Wintera a internáte. Zúčastnilo sa ho 5 súťažných dvojíc žiakov, ktoré vypĺňali otázky zamerané na históriu a súčasnosť školy a internátu. Prekvapivo vyhrala súťažná dvojica prváčiek – Silvia a Sabina Hoosové s počtom bodov 9. Druhú priečku obsadili skúsené piatačky – Katarína Krčková a Ema Slivková s počtom bodov 8 a druháčky Viktória Macková a Martina Srnková s rovnakým počtom bodov. Úspešní súťažiaci získali sladké odmeny.

Vychovávateľky p. Vnučková a Granecová