Návšteva divadla

Žiaci školského internátu pod vedením p. vychovávateľky J. Panskej boli na predstaveni ,, Na koho to slovo padne ". Päť chlapov, jeden revolver a takmer štvrťstoročie zábavy! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa opätovne stretli na pódiu v Dome umenia v Piešťanoch. Žiaci boli nabití emociami a veľmi spokojní z kultúrneho zážitku a spoločného fotenia z umelcami.