Vianočný večierok na školskom internáte

Niekoľko dní pred koncom kalendárneho roka je čas na bilancovanie, hodnotenie a aj zábavu. Je to obdobie ked viac myslíme na svojich blízkych a priateľov. V tomto duchu sa niesol aj náš vianočný večierok konaný dňa 17.12.2018 pod krásnym vianočným stromčekom. V úvode stretnutia pán vychovávateľ  Zelenay zhodnotil správanie žiakov počas doterajšieho pobytu na školskom internáte. Žiaci si pospomínali na svoje zážitky, hovorili o vianočných zvykoch a tradíciách, ktoré zažili vo svojích rodinách. V závere sme si vzájomne popriali šťastné a veselé vianočné sviatky.