Podkategórie

Výstava výtvarných prác

V mesiaci apríl sa v Školskom internáte uskutočnil 2. ročník výstavy výtvarných prác našich žiakov. V školskej klubovni bolo vystavených 22 výtvarných prác, ktoré svojim hlasovaním hodnotili  žiaci, vychovávatelia a zamestnanci školy. Po sčítaní hlasov prvé a tretie miesto získali práce K. Brokešovej a druhé miesto patrilo  T. Chladnej.

Prezentácia prác pripravená s p. vychovávateľkami p. Růčkovou, p. Panskou a p. Galbavou sa žiakom páčila.