Informácie uchádzačom o štúdium

            

Študijný odbor:         

 •  6318 7 00   manažment hotelov a cestovných kancelárií

 

Odborné zamerania:  

 • 6318 7  01  manažment hotelov
 • 6318 7  02  manažment cestovných kancelárií

 

Forma štúdia:            

 • denné pomaturitné štúdium absolventov strednej školy
 • externé pomaturitné štúdium absolventov strednej školy  

 

Odborné predmety:

 • Základy cestovného ruchu a hotelierstva
 • Ekonómia
 • Korešpondencia v cestovnom ruchu
 • Šport
 • Manažment
 • Marketing
 • Právo
 • Komunikácia v cestovnom ruchu
 • Manažment informačných systémov
 • Psychológia
 • Účtovníctvo
 • Podnikateľské plánovanie
 • Seminár k tvorbe odborných prác
 • Prax

 

 Oborné zameranie manžment hotelov:

 • Prvý cudzí jazyk /anglický, nemecký, francúzsky/
 • Druhý cudzí jazyk /anglický, nemecký, francúzsky/
 • Technológia gastronomických služieb
 • Technológia výroby jedál
 • Hotelový a gastronomický manažment

 

 Odborné zameranie manžment cestovných kancelárií:

 • Prvý cudzí jazyk /anglický, nemecký, francúzsky/
 • Druhý cudzí jazyk /anglický, nemecký, francúzsky/
 • Dejiny kultúry
 • Geografia cestovného ruchu
 • Technológia sprievodcovských služieb
 • Regionálny rozvoj
 • Technika cestovného ruchu

 

 Voliteľné predmety:

 • Základy výživy
 • Animácia
 • Kúpeľníctvo

 

 Oblasti uplatnenia absolventa

 

 •  manažment  v hotelových  zariadeniach a v zariadeniach  spoločného stravovania,
 •  manažment v cestovných kanceláriách,
 •  manažment v turistických informačných kanceláriách
 •  pracoviská územnej samosprávy
 •  propagácia v cestovnom ruchu
 •  informačná činnosť – sprievodcovská činnosť, múzeá, výstavy a veľtrhy, kongresové centrá, strediská voľného  času
 •  získanie predpokladu pokračovať na   vysokoškolskom štúdiu

 

Možnosti absovlvovnia kurzov

 • sommeliersky
 • barmanský
 • baristický
 • sprievodcovský

 

Stáže v zahraničí

 •  Nemecko
 •  Švajčiarsko
 •  Cyprus
 •  Francúzsko
 •  Anglicko
 •  Grécko

 

 Možnosti pokračovať v štúdiu a získať úplné vysokoškolské vzdelanie

 • Vysoká hotelová škola v Prahe
 • Vysoká obchodná v Prahe
 • Vysoká škola ekonomická Karla Engliše v Brne