Sprievodcovské služby žiakov VOŠ

Počas školského roka žiaci 2. ročníka VOŠ študijného zamerania manažment cestovných kancelárií absolvujú niekoľko cvičných sprevádzaní po centrách cestovného ruchu - Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra a Piešťany. Počas týchto sprevádzaní si nacvičia prácu sprievodcu cestovného ruchu v praktických podmienkach.

 

Ladislav Blaškovič