Študijný odbor

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

 

  - manažment hotelov a cestovných kancelárií

 

 V rámci študijného odboru študijné zamerania:

 

  - manažment hotelov

 -  manažment cestovných kancelárií