Výzva na predkladanie cenovej ponuky - AMBULANCIA

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - PREDAJNÝ AUTOMAT

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - VÝŤAHY

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Nákup športovej výbavy

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava počítačových sietí

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava jestvujúceho stavu prístupových chodníkov v areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera  Piešťany

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Oprava počítačových sietí"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Oprava jestvujúceho stavu prístupových chodníkov v areáli Hotelovej akadémie

Ľudovíta Wintera Piešťany

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola"

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola"   OPRAVA

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Notebook - škola"

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola 2"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Notebook - škola 2"

Výzva na predkladanie ponúk - "Kancelárske potreby"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Kancelárske potreby"

Výzva na predkladanie ponúk - "Čistiace potreby"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Čistiace potreby"

Výzva na predkladanie ponúk - "Ambulancia"

Výzva ne predkladanie ponúk - "Automat"

Výzva na predkladanie ponúk -  "Nábytok - kabinety"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Nábytok - kabinety"

Výzva na predkladanie ponúk  - "IKT technika"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "IKT technika"

Výzva na predkladanie ponúk - "Nákup umývačky čierneho riadu".

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Nákup umývačky čierneho riadu"

Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava kanalizácie"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Oprava kanalizácie"

Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava počítačových sietí"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Oprava počítačových sietí"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 1. Vajcia"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 1. Vajcia"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 2. Ovocie, zelenina, orechy, zemiaky"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 2. Ovocie, zelenina, orechy, zemiaky."

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 3. Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina, výrobky z hydiny

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Potraviny - časť 3. Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina, výrobky z hydiny

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 4. Spracované a konzervované ryby"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 4. Spracované a konzervované ryby"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 5. Mlieko a mliečne výrobky"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Potraviny - časť 5. Mlieko a mliečne výrobky"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 6. Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 6. Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 7. Koloniálny tovar a rôzne potravinárske výrobky"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  - "Potraviny - časť 7. Koloniálny tovar a rôzne potravinárske výrobky"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 8. Hlbokozmrazené výrobky /hydina, zelenina/ a spracovaná mrazená zelenina"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 8. Hlbokozmrazené výrobky /hydina, zelenina/ a spracovaná mrazená zelenina"

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny - časť 9. Spracované potravinárske výrobky - tuky"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Potraviny - časť 9. Spracované potravinárske výrobky - tuky"

Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava príjazdových ciest a parkoviska"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Oprava príjazdových ciest a parkoviska"

Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava podlahovej krytiny, stien a stropov - školské učebne"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  "Oprava podlahovej krytiny, stien a stropov - školské učebne"

Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia tried 2021 - NÁBYTOK"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Revitalizácia tried 2021 - NÁBYTOK"

Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia tried 2021 - STOLIČKY"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Revitalizácia tried 2021 - STOLIČKY"

Výzva na predkladanie ponúk "Učebnice, pracovné zošity a učebné texty - 2021"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Učebnice, pracovné zošity a učebné texty - 2021"

Výzva na predkladanie ponúk "Počítače 2021"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  "Počítače 2021"

Výzva na predkladanie ponúk "Toaletné potreby 2021"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Toaletné potreby

Výzva na predkladanie ponúk - "Kancelárske potreby 2021"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Kancelárske potreby 2021

Výzva na predkladanie ponúk - "Interaktívne tabule 2021"

Zápisnica z vyhodnotenia - Interaktívne tabule 2021

Výzva na predkladanie ponúk - "Potraviny"

Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu