Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb č. VK11_01_018_poskytovanie virtuálnej knižnice: KOMENSKY, s.r.o. 31.01.2011

Zmluva o spolupráci_ISICkarty_preukaz učiteľa:CKM SYTS 24.02.2011

Dodatok k Zmluve o spolupráci_ISICkarty_preukaz učiteľa_CKM SYTS 24.02.2011

Zmluva o spolupráci_ISICkarty_preukaz žiaka:CKM SYTS 24.02.2011

Dodatok k Zmluve o spolupráci_ISICkarty_preukaz žiaka: CKM YTS 24.02.2011

Zmluva o spolupráci_vydávanie ISICkariet_EMtest-SK s.r.o. 06.03.2011

Kúpna zmluva 1/2011 počítačové zostavy, TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany, 18.4.2011

Zmluva o dielo, dodávka a pokládka laminátovej podlahy, DAM MANAGER s.r.o., Hlavná 905, Drahovce, 12.5.2011

Zmluva o dielo, dodávka a výroba nábytkového zariadenia, Ing. Ondačka -BUKAS, Oslobodenia 18, Vrbové, 12.5.2011

Darovacia zmluva, finančný dar, K&L Real Krakovany s.r.o. Bratislava, 08.06.2012

Darovacia zmluva, finanč.dar, Rodičovské združenie pri HA ĽW Piešťany, 25.06.2012

Darovacia zmluva, vecný dar, Juraj Pazdera-Elektromontáže, Kocurice, 30.06.2012

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_3689, notebook HP, Metodicko-pedag.centrum, Bratislava, 30.06.2012

Zmluva o poskytnutí finančného daru, Nadácia Petiti Academy, Bratislava, 30.06.2012

Zmluva o dielo, dodávka a výroba nábytkového zariadenia. P.Doktor, Hlavná 7, Trebatice, 05.08.2011

Zmluva o dielo, maliarske a natieračské práce, J.Mokoš, V.Orvište, 1.8.2011

Darovacia zmluva, vecný dar, Rodičovské združenie pri HA ĽW Piešťany, 30.08.2012

Darovacia zmluva, vecný dar-PC zostavy, Rodičovské združenie pri HA ĽW Piešťany, 30.08.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov, MUDr. A.Schuchmannová, Veterná 27, Piešťany

Zmluva o nájme služobného bytu, Jozef Adamík, Stromová 34, Piešťany

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011, Tenisový klub Kúpele Piešťany

Zmluva o dielo, P.Michalec-TATRASTRECHA Trnava, T.Vansovej 24, Trnava

Zmluva o dielo, Pavol Doktor - Nábytok PARAMA, Hlavná 7,  92210 Trebatice

Zmluva o dielo, maliarske práce, J.Mokoš, V.Orvište 355

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, P.Michalec-TATRASTRECHA Trnava, T.Vansovej 24, Trnava

Zmluva o BU, Slovenská sporiteľňa, a.s. 15.02.2012

Zmluva o používaní služby Homebanking, Slovenská sporiteľňa, a.s. 15.02.2012

 Zmluva o dodaní čistiacich prostriedkov, MADEL Slovakia, s.r.o., Bratislava, 15.2.2012

Zmluva o dielo, presklené vitríny, P.Doktor - PARAMA, Trebatice, 01.03.2012

Rámcová zmluva - dodanie náplní do tlačiarní, FaxCopy, a.s. Bratislava, 01.03.2012

Zmluva o dielo - vybudovanie wifi siete, TRACO COMPUTERS, s.r.o. Piešťany, 09.03.2012

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava, 15.03.2012

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1421217, Mesto Piešťany, 28.04.2012

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových prieostorov, Národné osvetové centrum, Bratislava, 8.6.2012

Zmluva o dielo, elektromontážne práce ŠI, J.Pazdera, Kocurice, 31.07.2012

Zmluva o dielo, maliarske práce, J.Mokoš, V.Orvište, 31.07.2012

Zmluva o dielo, výroba nábytku ŠI, PARAMA - Doktor, Trebatice, 31.07.2012

Zmluva o dielo, výroba písacích stolíkov a stoličiek pre ŠI, Novobyt spol s r.o. Teplická 70, Piešťany, 30.10.2012

Zmluva o zakúpení servera, AENet, s.r.o. Javorová 30, Piešťany, 30.10.2012

Kúpna zmluva, Tarantulas s.r.o. Sadová 20, Piešťany, 30.10.2012

Zmluva o dielo, výroba a dodávka písacích stolov a stoličiek, NOVOBYT s.r.o. Teplická 70, Piešťany, 14.12.2012

Kúpna zmluva, kúpa počítačov, TarantulaS s.r.o., Sadová 20, Piešťany, 14.12.2012

Zmluva o dielo, wifi sieť pre ŠI, TarantulaS, s.r.o., Sadová 20, Piešťany, 14.12.2012

Servisná zmluva, služby EPS, J.Šimo OPOM, Vážska 11, Piešťany, 14.12.2012


Darovacia zmluva, finančný dar, TECOMA CONTRAKT s.r.o., Bratislava, 15.12.2012

Kúpna zmluva, kávovar, Coffee Touch s.r.o. F.Urbánka 19, Žilina