Podkategórie

9. máj Deň Európy - 70. výročie Schumanovej deklarácie

Deviaty máj  sa stal symbolom  EÚ ako Deň Európy v roku 1986 a od tohoto dátumu sa v európskych krajinách každoročne oslavuje.

Prečo práve 9. máj sa stal symbolom? 9. mája 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil so svojim návrhom na vytvorenie európskeho úradu  pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na francúzsku a nemeckú produkciu v tom období strategických surovín. Sledoval tým zabezpečenie mieru v Európe, pretože práve priemysel uhlia a ocele sa považoval za základ vojenskej moci. Krajiny, na ktoré sa obracal vo svojej deklarácii, sa takmer zničili v druhej svetovej vojne. A práve návrh Roberta Schumana, známy ako Schumanova deklarácia je považovaný za začiatok budovania Európskej únie.

Európska integrácia sa od 9. mája 1950 sústavne vyvíjala až vyústila do dnešnej podoby Európskej únie, ktorú tvorí po odchode Veľkej Británie 27 štátov. Rozvíja sa pod heslom “zjednotení v rozmanitosti”. Viaceré opatrenia prispeli k skvalitneniu života Európanov. EÚ prispieva k mobilite občanov, väčšej spolupráci, vzájomnému vymieňaniu poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach. Zaviedla občianstvo EÚ, ktoré už 20 rokov umožňuje občanom využívať práva a ochranu nielen svojho vlastného štátu ale aj EÚ ako celku.

80% Slovákov sa cíti byť euroobčanmi  a taktiež najviac oceňujú voľný pohyb. Pre študentov je významným prínosom program Erazmus+, ktorý sa teší veľkej obľube.

Dnes je jedno zo základných práv EÚ, ktorým je voľný pohyb osôb, z dôvodu pandémie obmedzené. Môžeme však sledovať spoločný postup práve pri ochrane verejného zdravia. EÚ disponuje podpornými právomocami a môže koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Keďže je situácia vážna, ministri zdravotníctva a vnútra členských štátov EÚ absolvujú pravidelné spoločné videostretnutia, aby zdieľali prijaté opatrenia a dohodli sa na nevhnutnej koordinácii. Prvoradým je ochrana zdravia ľudí, ale zároveň aj zaistenie fungovania vnútorného trhu, aby mohli prúdiť nevyhnutné tovary a služby, ako zdravotnícky tovar, tovar podliehajúci skaze alebo záchranné služby a iné.

Aj keď veľkolepé oslavy Dňa Európy k 70. výročiu boli v tomto roku vo všetkých krajinách zrušené, pripomíname si význam Schumanovej deklarácie, ktorým je prínos pre všetkých viac ako 400 miliónov občanov Európy žijúcich slobodne a v mieri.