AHOL CUP 2013

15. ročník gastronomickej súťaže AHOL CUP 2013 s medzinárodnou účasťou a porotou v kategóriách barman, barista a súťaž 5-členných družstiev v gastronomických zručnostiach a vedomostiach. Našu školu na súťaži reprezentovala Natália Baraniaková z II. D.